NEZVANIČNI IZVJEŠTAJ ZA 21. KOLO LOTO 7/33 OD 13.03.2012.g

                      

             09   13   16   23   24   25   32

      Iznos dobitaka:
      sa 7 pogodaka: nema, fond se prenosi u sledeće kolo            148.029,12 eura
      sa 6 pogodaka: ...................nema dobitaka..............................................305,90 eura
      sa 5 pogodaka: ..................9  dobitka  .....................................................   30.07 eura
      sa 4 pogodaka: .................97  dobitaka........................................................ 1.00 eura
                 JANE GRGUREVIC (telefonsko uključenje)  100 eura  
  Uplaćeno ...............................................................................                     2.210.00 eura
  50% fond ..............................................................................                     1.105.00 eura
  za dobitke za 7 pogodaka........................................................                       231.50 eura
  preneseni fond za 7 pogodaka..................................................                  147.797.62 eura
  Ukupno za dobitke sa 7 pogodaka.............................................                 148.029.12 eura
  za dobitke sa 6 pogodaka.........................................................                       305.90 eura
  za dobitke sa 5 pogodaka........................................................                        270.63 eura
  za dobitke sa 4 pogotka..........................................................                          97,00 eura